انحصار وراثت- یوارکشی

مریم
با عرض سلام بنده خواستم بدونم که پدر اینجانب 3 سال پیش فوت نموده و تنها دارایی او یک خانه کلنگی میباشد و از انجا که پدر بنده دو زن داشته برادر ناتنی اینجانب(که از پدر یکی میباشیم) 3ماه بعد از فوت پدر خانه پدر را به دو قسمت تقسیم و یک دیوار بین ما کشید که ما مجبور شدیم در طرف خود حمام ودستشویی جدید بسازیم. باید بگم که ما هنوز دوخواهر هستیم که با مادرمان زندگی میکنیم و مجرد هستیم و قبل فوت پدردراین خانه زندگی میکردیم و مادر ما قیم نامه دارد. الان برادر ناتنی ساز مخالف میزند و میگوید سند خانه را بدهید به من و سه دانگ این خانه را که از وسط نصف کرده به نام من بزنید که باعث درگیری شد ضمنا او در ان قسمت که دیوار کشیده زندگی میکند.سوال بنده این است 1)عمل دیوار کشی او قبل از انحصار وراثت و مشخص شدن از طرف دادگاه جرم نیست(تصرف عدوانی) 2)ایا با وجود اینکه ما هنوز دو خواهر مجرد به همراه مادر در این خانه هستیم او میتواند خانه را بفروشد یا تقسیم کند تا به ارث خود برسد یا وقتی ما ازدواج کردیم میتواند؟ قابل ذکراست ما به عنوان تصرف عدوانی شکایت کردیم که وقتی به دادیاری اول ارجاع شد دادیار شعبه اول به دو ماده اشاره کرد و به شورای حل اختلاف فرستاد(فکر کنم خواست مقدار مالکیت او و همچنین مقدار تصرف کرده مشخص شود بعد رسیدگی شود ایا همینطوراست)؟ با تشکر