مهریه

saeed

سلام از همسرم توافقی جدا شده ام و قرار شد که مهریه اش را که ۷۲ عدد سکه تمام بود را به صورت ۶ سکه در قالب یک چک ۶ میلیون تومانی و مابقی را به صورت ماهینه یک ربع سکه بپردازم که بعد از گذشت چند روز همسرم چک را به من باز گرداند و مهریه اش را بخشید که از وی یک رسید مبنی بر اینکه با رضایت خودش مهریه اش را به طور کامل بخشیده با امضاء و اثر انگشتش دریافت کردم ولی اکنون که از پس مخارج زندگیش بر نمی آید مجدد طلب مهریه اش را دارد آیا قانونا میتواند اقدام به شکایت برای دریافت مهریه بکند یا خیر لازم به ذکر است که رسید نوشته شده با دست خط خودم میباشد و شاهدی نبوده که آنرا امضاء کند ولی امضاء و اثر انگشت همسر سابقم هست که اکنون ادعای بی اطلاعی میکند و اگر برای کارشناسی در مورد جعلی بودن فرستاده شود مطمئنا تایید خواهد شد . با تشکر