طلاق

M.k
سلام من ۶ساله ازدواج کردم شوهرم رو دوست ندارم از هیچ نظرمنو ارضا نمیکنه بایدچیکارکنم اسا میشه طلاق بگیرم اماحاضر به طلاق من هم نیس