گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق زوجه

با سلام مدت دوماه است که همسرم خانه را ترک کرده. دلیل اختلافمان بر سر اعتیاد وی و هنچنین روابط نا مشروع بود. در این مزت دو ماه توانستم با بخشیدن مهریه حق طلاق خود را بگیرم. ۱برای اقدام به طلاق چه مسیر حقوقی را باید طی کنم؟ و این نوع طلاق جز کدام دسته بندی قرار میگیرد؟ ۲مدت زمان تخمینی برای گرفتن طلاق ام چند وقت میباشد؟ ۳به طور تقریبی هزینه گرفتن وکیل برای این کار چه میزان میباشد؟ با تشکر از لطف شما....