جعل عنوان و تحصیل مال نا مشروع

علی ابراهیم نژاد

سلام و وقت بخیر
چند ماه پیش برادرم به تور یه نفر افتاده که خودش رو سپاهی و مدافع حرم معرفی کرده
و چون برادرم بیکار بوده به ایشان وعده کار در بیمارستان داده و مبلغ 3 میلیون که برای 1 میلیون به حساب شخصی ایشان واریز کردیم رسید داریم
و مبلغ 2 میلیون دستی دادیم که هیچگونه رسیدی نداریم ولی یک هفته پیش با پیگیری اینجانب معلوم شده طرف کلاهبردار هست