تصادف دو موتور سوار

غفوریان
با سلام. دو موتور سوار در بزرگراه تصادف کردند. یکی ضربه مغزی شده و در بیمارستانه. نفر دوم موتورش بیمه نداشته و مقصر هم دونستنش در کروکی اول. البته به کروکی اعتراض کردیم. دادگاه حکم ۲۰۰م و زندان بریده فعلا تا مشخص شدن وضعیت مسدوم. چکار میشه کرد برای راننده مقصر. نه سند داریم نه پول برای پرداخت. خواهش میکنم کمک کنید یک خانواده زندگیشون تعطیل شده و نمیدونن چه کنن.