ملک

salar

سلام و غرض خسته نباشیذ خدمت سرکار خانم

ما یک ملک داریم که مدت 20 سال ذر اختیار یکی از واثین بود که تا 1سال پیش ایشون به صورت مخفیانه قسط فروش این ملک را داشتند که بقیه وراثین متوجه و مانع از این کار و کار به دادگاه و ...... شد حال سوالی که برای ما پیش امده اینست که اگر بعذ از حکم دادگاه مشخص شد که ملک وراثی می باشد و چون ملک سند ندارد و باید اقذام به گرقتن سند شود اگر همه وراثین برای گرفتن سند امضا بدهند الا همین شخص که قسط فروش را داشت امضا ندهد وضیغت به چه صورتی می باشد ایا باز بایذ به دادگاه مراجعه شود و نهایتن قاضی ملک را به مزابه خواهد گذاشت و ارزش ملک ناچیز می شود