ضمانت

علی رضا عبدلزاده

سلام خسته نباشین.من یک چک به مبلغ 85000000 ریال بابت ضمانت دوستم دادم بدون تاریخ و الان ایشان فوت کردن و فردی چک دستش هست از من میخواد.الن من چیکار میتونم بکونم