فسخ قرارداد دستی خرید

مرتضی

باسلام من در تاریخ 15 شهریور جهت دیدین خانه ای جهت خرید مراجعه نمودم و پس از دیدن خونه به صاحبخانه گفتم وقت ما کم است و اپارتمانی که فروختم رو باید تخلیه کنم و شما کارهای شهرداری را انجام بده تا من سر سند کل پول رو به شما می دهم ولی 30 میلیون پولم کم است و در صورت نیاز قرض میکنم ایشان که فهمید من عجله دارم گف اگه رفتین بعد شما یکی میاد و من بهش می فروشم خونه رو برای اینکه شما مطمءن باشین 5 میلیون به من بدین و یه چیزی دستی می نویسیم که اگه شمام رفتین و منصرف شدین دیگه این پنج تومن برنمی گرده ماهم چون عجله داشتیم قبول کردیم گفتیم فوقش از پنج تومنمون خسارتشو ورمی داره بقیشو پس میده -ضمنا در قولنامه دستی توافق شده در صورتیکه خریدار با توجه به هرمشکلی ازخرید انصراف دهد و یا پولش جور نشود به هیچ وجه پول عودت نمی گردد با توجه به این بند و اینکه ما یک هفته بعد به فروسنده اعلام فسخ نمودیم آیا اختیار فسخ با توجه به این بند برای ما وجود دارد ؟ ضمنا با توجه به اینکه خانه به نامه دونفراست و فقط  یکی از صاحبان خانه پایین برگه را امضا نموده و دیگری را هم که همسرش می باشد از طرف امضا نموده آیا امکان ابطال آن و برگشت پول ما هست ؟ ممنون