سوء استفاده از کپی کارت ملی

saber

با سلام. شخصی بدون اطلاع بنده با استفاده ازکپی کارت ملی بنده اقدام به خرید سیم کارت اعتباری و ایجاد مزاحمت برای دیگران از طریق تماس و پیامک و تلگرام نموده است. ایا بی گناهی بنده قابل اثبات و پیگیری می باشد؟ چگونه می توانم ثابت کنم که بی گناهم؟