بدهی خودرو

کیانوش

سلام بنده یکسال پیش یک خودروخریداری کردم ونصف مبلغ راپرداخت کردم مابقی طی چند فقره چک پرداخت شدبنا به دلایلی نتوانستم چکهارا پرداخت کنم وماشین توقیف شدحالاراه قانونی برای دراوردن ماشین ازتوقیف بدون تسویه کامل چیست ایامیشوددوباره بدهی راقسط بندی کنن