مهربه

آزاده
اگر به زور ازم کاغذو سفته بگیرن برای مهریه ام و مجبور به نوشتن و امضابشم آیا میشه ازش بر علیهم استفاده بشه ارزش قانونی داره؟خواهش میکنم کمکم کنید