طرز گرفتن وکالت فک پلاک و سند خودرو

محمد
سلام . خودرویی خریدم سند اصلی بنام کسی است و فک پلاک شده پلاک به نام کسی دیگر حالا میخام وکالتنامه بگیرم تهران پلاک و بنام کنم چطور وکالت بگیرم