امکان تخریب ملک توسط مالک عرصه

دانیال افشاری


با سلام.
ملک دارای سند دفترچه ای است به طوری که در صفحه اول سند مالکیت 6 دانگ اعیانی قید شده و در صفحه توضیحات بنا به رای حاکم شرع دادگاه انقلاب سال 59 عرصه پلاک هم بنا به حکم سیاربه نفع مالک عیانی مصادره شده است.حال با گذشت نزدیک به 50 سال از عمر بنا شخصی که وکالت مالک عرصه را دارد درخواست مبلغی نزدیک به نصف قیمت ملک را جهت اعلام رضایت برای گرفتن سند ترک برگ برای من مالک اعیان می کند. و ابته تهدید به تخریب بنا.
علاوه بر این این ملک در تاریخ 3 مهر 94 از پدر بنده به شخص من در دفترخانه و با توجه به استعلامی که از ثبت صورت گرفته (درپاسخ استعلام، مورد معامله عرصتا واعیانا و جمیع متعلقات قید شده) منتقل شده است.که پاسخ رییس ثبت به این اشکال احتمال اشتباه از طرف ثبت می باشد ودر هر صورت جهت صدور سند تک برگ رضایت مالک عرصه درخواست مینماید.
از شما خواهشمندم من رو راهنمایی بفرمایید چون این شخص با توجه به نفوذ و هزینه ای که در شهرستان انجام داده امکان دسترسی به وکیلی که توان احقاق حق بنده رو داشته باشد را از ما سلب کرده است. 
پیشاپیش از راهنمایتان متشکرم.