سواستفاده مالی و جنسی با فریب ازدواج

Fatemeh
من دو ساله پیش با آقایی آشنا شدم که بعد از آشنایی اولیه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و با خونواده ها در میون گذاشتیم و مادرهامون با هم آشنا شدن، هم زمان این آقا دچار ورشکستگی شدن و خونوادشون به بهانه اوضاع مالی از ادامه کارها سر باز زدن، اما ما کنار هم موندیم تا اوضاع آروم بشه، تو این دو سال مبالغی رو این آقا برای پاس کردن چک هاشون از من گرفتن که خونوادم ازش بی اطلاعن، تو این دو سال با این وعده که قراره ازدواج کنیم هر وقت نیازی بود رابطه نامشروع داشتیم که آخرین بار 9 روزه پیش بود، اما دیروز فهمیدم که با گذشت دو سال چندین بار این آقا خواسته برای رسمی شدن پا پیش بزاره ولی خونوادش نمیان و با ازدواجمون مخالفن، من با وعده ازدواج رابطه داشتم و پول دادم که کمک حال شوهر آیندم باشم، احساس میکنم این آقا با مخالفت خونوادش نسبت بهم سرد شده، میترسم گول خورده باشم، باید چیکار کنم؟ از مراجع قانونی میتونم کمک بگیرم؟ البته باید بگم بکارتم رو 7 سال پیش وقتی 20 سالم بود نامزد کردم ولی بهم خورد از دست دادم ولی این آقا از اول میدونست و گفت که میتونه ندید بگیره و دو ساله که باهام رابطه داره برای پولم هم چیزی که دستشون مونده 14 میلیونه که مدرکی ندارم شاید چندتا از همکاراش لفظی در جریانه کمکای مالی من باشن ولی نه با جزئیات