لایحه اعتراض به رای خواسته خلع ید

محمد ملک علایی

 پدرم پارسال فوت کرده و برادر کوچکتر ادعای ملکیت میکند   . ودادخواست خلع ید داده....
 املاک پدر و این مغازه ۴۰ روز قبل فوتش همه بنام برادرم شده... ودر زمان فوت در ظاهر هیچ  ملکی بنام پدرم نبوده..
یک قرارداد در سال۷۹ بین من وپدرم نوشته شد و کلیه امورمغازه کسب کار به من واگذار کرد... وهمه همسایه ها مغازه هیت امنا مسجد جامع بازار تایید میکنند و کلیه فاکتو ر های خرید ونامه های     اورگانها و تعزییرات من مورد مخاطبشان بودم.....
          ایا با این وصف وحال می تونم حق کسب پیشه یا سرقفلی رو ادعا کرد. چون تو قرارداد مبلقی هم برای این واگذاری پرداخت کردم  .
ویا ابطال سندمالکیت رو همه ورثه بخوان / چون  پولی ردوبدل نشده  پدرم بیماری سرطان  داشته وشیمی درمانی میشده و دارومصرف می کرده و قول نامه ای هم در کارنیست. ابطال سند مالکیت  را بخواهیم
چگونه دادخواست خلع ید رد کنم