اجازه ازدواج

سلام.من 30 ساله هستم پدرم 3 سال پیش فوت کردند.برای ازدواج نیاز به اجازه از عموهایم دارم یا خیر؟ اگر نیاز است چنانچه در دسترس نیستن و اطلاعی ازشان ندارم ،مرحله قانونی ثبت ازدواج سخته یا مشکلی وجود نداره