تصادف

شهلا وجدانی

سلام

در کمربندی شهر پرند با سرعت ۸۰ میرفتم ناگهان کامیونی از بریدگی، وارد مسیر اصلی شد و راه مرا بست. من مطمین بودم اگر ماشین پراید من که به آن برخورد کند ماشین و خودم و دخترم له میشدیم. ناچارا ماشین را به راست جاده که جدول های بلندی بود هدایت کردم و خسارت فراوانی به ماشینم وارد شد گرچه راننده بلافاصله متواری شد شماره آن را برداشتم و دوربین محل از صحنه فیلمبرداری کرده ولی پلیس گفت چون تصادفی صورت نگرفته نمیتوانم رانندهٔ کامیون را مقصر کنم. حال بفرمایید قانون مجازات اسلامی تدبیری برای چنین تخلفی (عدم رعایت حق تقدم) اندیشیده و آیا من میتوانم از حق مدنی خود استفاده کنم و از کامیون در شورای حل اختلاف شکایت کنم؟ با سپاس فراوان