نحوه مالکیت خودرویی شراکتی

محمودی

سلام
خودرویی مزدایی به طور شریکی خریداری نمودم سال 78 در حال حاضر شریک اصلیم فوت شده و ورثه ایشان به علت بدهی های شریکم خودشان را نشان نمی دهند و من تا به حال بارها برای دوستان مشترکمان پیغام گذاشته ام که برای تعیین و تکلیف خودرو مذکور اقدام کنند که تاکنون اقدامی نشده الان برای اینکه بتوانم خودرو رو به نام خودم کنم چه کارهایی باید انجام بدم.