خسارت

محمد حسین کریمی طره

با سلام و احترام
یک دستگاه آپارتمان خریداری کرده ام آپارتمان را به موقع تحویل گرفته و اکنون دو سال هست که در آن ساکن هستم تاریخ تنظیم سند همان دوسال پیش بود ولی پس از گذشت دوسال هنوز هم سند آماده نیست بنده هم عدم حضور فروشنده را برای تنظیم سند در تاریخی که در مبایعه نامه ذکر شده از محضر نگرفته ام . البته در مبایعه نامه ذکر شده که الباقی ثمن معامله بصورت وام مسکن میباشد که فروشنده باید با خریدار برای مراحل اداری وام بانکی همکاری نماید. آیا میتوانم ادعای خسارت یا هر مورد دیگه ای داشته باشم؟
اصلا من میتوانم ادعایی در هر موردی داشته باشم.
بسیار متشکرم