نفقه و مهریه

نسیم
لام.وقت بخیر. بنده خانمی 22ساله هستم ک در دوران عقد میباشم،متاسفانه ب دلایلی میخواهم از همسرم طلاق بگیرم.در حال حاضر از لحاظ مالی مشکل دارم تا جایی ک هم نمیتوانم وکیل بگیرم هم حتی هزینه دادرسی برای مهریه را ندارم(مهریه 110عدد سکه بهارآزادی و هزینه سفر حج) برای اقدام ب مطالبه نفقه هزینه دادرسی و تنظیم لایحه یا... چقدر می شود?(حدود 5ماه است ک نفقه دریافت نکردم)