حقوق پدرم

شمسی شهبایی

سلام 
من شهبایی هستم که در رابطه با مستاجرم با شما تلفنی مشورت کردم . سوال دیگه دارم , حقوق پدر مرحومم را یکی از خواهرها میگیرد , من در هلند هستم و طلاق گرفته و تنها هستم و نیاز به این دارم که نصف حقوق را بگیرم , به نظر شما به اشکال نمیخورم چون در ایران زندگی نمیکنم ؟ به کجا باید مراجعه کنم ؟