پرداخت ضرر و زیان در اصلاحیه شوا

مرتضی کاشفی

با سلام :
مبلغ سیزده ونیم میلیون از شخصی طلب داشتم که چک یه من داده بود ، پس از گذشت یکسال و برگشت زدن چک در شورای حل اختلاف پرونده تشکیل داده و بعد از حضور در جلسه قرار شد که در دوقسط  پرداخت کند ودر صورت عدم پرداخت هرکدام از اقساط در سر رسیدش روزانه مبلغ صد هزار تومان ضرر و زیان بده ، قسط اول پرداخت شد ولی قسط دوم رو پرداخت نکرد و من هم درخواست اجراییه دادم وبدهکارم درخواست اعسار زده و 2نفر شاهد آورده واعسارش توسط شورا قبول شد وتقسیط شد به ماهانه پانصد هزارتومان، می خواستم بدونم مبلغ ضرر و زیان روزانه صد هزار تومان رو تا چه تاریخی باید پرداخت کنه .ممنون از شما