خیانت همسر

زهرا
همسرم بدون اجازه من با یک خانم ازدواج موقت کرده که زمانش 90 سال هست و من فهمیدم قرار شده طلاقش بده و دیگه سراغش نده من چطور میتونم از صحت این کار مطمعن بشم و چ نوع تعهدی باید بگیرم یا چ کاری باید بکنم