حسابداری

محمد خدامی

من حسابدار یک پروژه ساختمانی هستم که شرکا آن اشخاص حقیقی هستند ، 4 سال است کار میکنم و با من قرارداد نبسته اند و بیمه هم نکرده اند ،تا کنون هرچه مدارک داده اند ثبت کرده ام اما بدلیل اینکه همه مدارک را نداده اند و پرداختهای پروژه در چند محل دیگر انجام میشده است به این دلایل حسابهایشان مشخص نیست  آیا این اشخاص می توانند از من به دلیل مشخص نبود حسابهایشان شکایت کنند ؟