طلاق زن باردار

سلام آیا دادگاه اجازه میده زن باردار رو قبل از به دنیا امدن بچه طلاق داد؟با تشکر