ضمانت بانکی

سعید
سلام بنده معلم هستم ضامن یکی از همکاران خویش هستم.حساب بنده به دلیل عدم پرداخت اقساط توسط ایشان مسدود شده است آیا بنده می توانم از ایشان شکایت کنم که بانک مستقیما از حقوق خودش اقساط را کسر بنماید. با تشکر(وام مربوط به بانک ملی است و حقوق نیز از همین بانک پرداخت می شود)