مهریه

Alireza
سلام. آیا مهریه بالای 110سکه که اعسار خورده و تقسیط شده و شخص توانایی پرداخت ندارد زندانی و جلب دارد طبق قانون جدید ؟