مهریه

parmida

سلام خسته نباشید چندماهی میشه عقد کردم همسرم نفقه نمیداد .نفقه و مهریه ام را به اجرا گذاشتم همسرم درخواسته اعسار مهریه زده .دادگاه از من خواسته اموال ایشون رو مشخص کنم یک منزل پدری دارن که پدرشون فوت کرده که تخریب کردن که بسازن برای توقیف ساخت منزلشون و مشخص کردن مال باید چیکار کنم و متن درخواستم باید چی باشه ؟؟