قانون اپارتمان

Feri4khooneh
با سلام ما در یک اپارتمان شش واحدی زندگی میکنیم در هر طبقه دو واحد ساکن هستند دو ماه پیش جلسه ای برگزار شد مبنی بر اینکه ابتدا اسانسور سپس ایزوگام پشت بام و در نهایت ریموت برای درهای پارکینگ قرار داده شود چند روز پیش،همسایگان بدون اطلاع ما و یکی دیگر از همسایه ها اقدام به قرار دادن ریموت برای درها نمودند لازم به ذکر است به علت طولانی شدن زمان و پیش آمدن اتفاقاتی برای ما، ما از پرداخت هزینه برای این امور ناتوان هستیم سوال من این هست ایا همسایه ها میتوانند به ما ریموت ندهند و مانع از ورود ماشین ما به پارکینگ شوند؟