خیانت در امانت

ابراهیم احمدی

با سلام : برادر من بطور شراکتی با شخصی که سمت مدیر عاملی شرکت پخش مواد غذایی داشته شریک بوده اند خریدها توسط برادرم انجام می شد . مدیر عامل فوق یک قطعه چک به مبلغ مشخص و تاریخ معلوم شخصا به مغازه پخش برنج میدهد تا برنج بدهد و مبلغ مشخص را نیز به برادرم داده تا با آن اجناس لازم و معلومی را برای شرکت خودشان خریداری نماید متاسفانه بعد با همدیگر اختلاف پیدا می کنند و شرکت اینها هم متضرر می شود و برادرم از شرکت منصرف و همسر مدیر عامل جایگزین وی می گردد در حساب و کتاب فی مابین برادرم و مدیر عامل که دارای وکیل باهوشی نیز می باشد از برادرم نوشته ای با عنوان این که مبلغ معلوم و چک ( داده شده توسط مدیر عامل به مغازه پخش برنج) به عنوان امانت بوده و برادرم متعهد می گردد آنها را تا تاریخ معین به مدیر عامل پس بدهد و مدیر عامل از سادگی بیش از حد برادرم سوء استفاده نموده این نوشته را گرفته است حال نامبرده برعلیه برادرم به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده در حالی که واقعا مبلغ فوق و چک بصورت امانی نبوده است حتی مدیرعامل از دادن بدهی شرکت به طلبکاران طفره رفته و برادرم که ظهر اکثر چکهای مشتران را امضاء کرده بوده تاکنون مبلغ 150 میلیون تومان پرداخت نموده است و جناب مدیر عامل نه تنها زیر بار بدهی شرکت نمی رود بلکه زیاده خواهی نموده و با دادن شکایت فوق سعی در فشار آوردن به برادرم می باشد ضمنا حدود 60 میلیئن چک برگشتی در دست برادرم بلاتکلیف مانده است لطفا بفرمایید با فرض صحت اظهارات برادرم مبنی بر امانت نبودن چک و مبلغ فوق آیا شاکی ( مدیرعامل) می تواند صرفا به استناد تعهد کتبی برادرم خیانت در امانت را اثبات نماید؟ ممنون از لطفتون