میزان دیه و تصادف جرحی

المیرا
سلام..خسته نباشید...من ماه پیش تصادف کردم در نامه اولی که پزشک قانونی بهم داد اینگونه نوشته بود :لب فوقانی پارگی و بخیه دامیه.لب تحتانی پارگی و بخیه متلاحمه.انگشت سوم بند اول خراشیدگی حارصه.سائیدگی حارصه ساعد چپ.کبودی خارجی روی دست راست کبودی خلف بازوی چپ...یکماه طول درمان دادن .بعد از یکماه رفتم نامه ای که سربسته دادن بردم دادسرا فقط ذکر شده بود سه هزارم دیه کامل انسان...میخواستم بپرسم مابقی صدمات که در نامه اول ذکر شده توسط پزشک قانونی را قاضی تعیین میکند؟و میزان دیه بنده مجموعا چقد میشود؟