چک بسرقت رفته

باسلام.سال88یک فقره چک بابت خرید زمین در وجه حامل به فروشنده دادم.بعد از پرداخت نقدی به فروشنده وی بعد مدتی چک را بدست کارگر مغازه اینجانب داده تا بمن تحویل دهدولی او چک را با خود برداشته و بدست شخص سومی بعد 3سال برگشت زده و بعد چهار سال محکوم شدم و حکم جلب اینجانب گرفته شده و متواری گردیدم.حتی با ارایه قولنامه و شهود قاضی حاضر به اجرای عدالت نشد.حتی از کارگر مغازم شکایت خیانت در امانت کردم قرار منع تعقیب صادر شد.به هر دری زدم نشد.حالا طرف 100میلیون میخاد.دادمون رو پیش کی ببریم.مستاجر و متاهل و صاحب فرزند آواره شهرها شدم..بیکار وبی پول...خدایا صبر تا کی.