هزینه ایین دادرسی

nader
با سلام لطفا راهنمایی فرمایید. بنده یکسال و نیم پیش بدرخواست دوستی مبلغ 150000000تومان به شخصی دادم که بعد از سه ماه که ایشان وامی درخواست کرده بود پولم را پس بگیرم .در قبال پولم نیزیکقطعه چک با ضمانت یک نفروسه دستگاه خودروی پنج تن تحویل گرفتم که در پارکینگ است وقراردادی تنظیم نمودم که درصورتیکه چک ایشان بهر صورتی نقد نشود ایشان ملزم بپرداخت روزانه 2000000تومان جریمه خواهد شد. چک نقد نشد وایشان تا فروردین ماه 95وعده میداد از آن ببعد شریک ایشان که زندان بوده آزاد شده وادامیکندکه پولی در کار نیست وهر کاری میتوانی بکن شکایت هم بکنی 5سال باید بریو بیای تا شاید بپول خودت برسی. در هر صورت بنده برای طرح شکایت نیز همان ایین دادرسی پولی ندارم که اقدام کنم . راهنمایی بفرمایید چکار میتوانم بکنم باتشکر