قرارداد

احمدیان

سلام یک قرار داد هست میخوام ببینم از نظر حقوقی مشکلی دارد یا خیر

به نام خدا

 

قرارداد پیمانکاری

 

        این قرارداد بین آقایان آیدین احمدیان سیسان به شماره شناسنامه 0013974351 صادره از تهران به نشانی تهران، شهر قدس، خیابان عمارت کوچه سپهر ساختمان باران واحد7 به عنوان کارفرما و آقای میرمحمد معین میری به شماره شناسنامه 3860653301 و آدرس همدان آرامگاه بوعلی بلوار مدنی به عنوان پیمانکار می باشد.

  این قرار داد به منظور استفاده از خدمات طراحی سه بعدی جهت طراحی "سردر نمای خانه" (که مشخصات آن در برگه ضمیمه موجود است) از تاریخ  05/04/1395 لغایت 08/5/1395 می باشد.

تبصره یک، مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است.

  مبلغ قرارداد به ارزش 000ر000ر12 ریال می باشد.

پیمانکار موظف است طرح درخواست شده را در زمان مقرر آماده و در فرمت STL در اختیار کارفرما قرار دهد در غیر اینصورت برای هر هفته تاخیر 5% از مبلغ توافق شده کل قرارداد کاسته می شود.

چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد تا دو روز پس از شروع قرارداد زمان دارد و ملزم به پرداخت هیچ هزینه ای نمی باشد.

کل مبلغ قرارداد پرداخت و تسویه شده است.

 

 

     نام و محل امضاء پیمانکار                                نام و محل امضاء کارفرما