ضزب و جرح

م ل

با سلام

من با پسر همسایمون سر پارک ماشین دعوامون شد و اون با سیلی به صورت من زد و کسی هم در کوچه نبود ولی خواهر و پدرم دیدن که اون زد و من هم هیچ کاری نکردم

کلانتری نامه فرستاد بیاد نیومد و بعد با مراجعه به دادسرا پس از نامه حضور ایشان آمدند و در دادسرا انکار کردن که سیلی زدن و دست روی قرآن گذاشتند و قسم دروغ خوردند و بعد باز پرس وثیقه به ارزش برگه پزشگی قانونی گرفتند تا روز دادگاه

میخواستم بپرسم من باید چکار کنم برای ثابت کردن ؟

فردا روزی اگر ایشون با قسم دروغ تبرعه شدند سرنوشت من چی میشه؟

ایشون از پدر من هم بخاطر فحاشی شکایت کردند به خاطر این پرونده ولی پدر من همچین کاری نکرده و شاهد هم ندارن .

ممنون از شما