مهريه

رضايي

با سلام و احترام.
سوالي داشتم و درخواست مشاوره
همسر بنده حدود يكماه قبلا و يكروز پس از تغيير سند خودرو به نام خودشان با ترك منزل مهريه خودش را به اجرا گذاشته است، قرار صادر شده، حسابهاي بانكي و املاكي كه به نام بنده بوده را توقيف نموده است.با توجه به اينكه منزل مسكوني ما بصورت سه دانگ سه دانگ بين من و همسرم مشترك مي باشد و با توجه به اينكه منزل جزو مستثنيات دين مي باشد و اكنون نيز همسر بنده با ترك خانه در منزل پدرشان سكونت دارند و حتي درخواست طلاق هم نداده اند،خواهشمندم درمورد وضعيت منزل  راهنمايي بفرماييد.
و
اول:در صورتي كه ايشام نه به عنوان همسر بنده و به عنوان يك شريك درخواست سه دانگ از حق خود از خانه را مطالبه نمايند.
دوم ايشان خانه را به عنوان مهريه طلب نمايند؟
نكته دوم اينكه ايشان فرزند دو ساله بنده را هم با خودشان برده اند و امكان ملاقات من هم برايم ميسر نيست در صورت اقدام قانوني و با توجه به اينكه حضانت فرزند با مادر خواهد بود در صورت وقوع طلاق و يا تداوم وضعيت فعلي يعني عدم طلاق، بنده چند روز در هفته امكان ملاقات با فرزندم را دارم.
شايان ذكر است كه ايشان 150سكه از مهريه خود را به اجرا گذارده است