حكم غيابي

m.b

با سلام بنده به دليل نبودن پدر و اطلاع نداشتن از ايشون جهت اذن در اذدواج به دادگاه مراجعه كردم با توجه ب اخرين ادرس از پدرم ابلاغيه ماده ٧٠الصاق شد و حكم غيابي صادر شد كه قابل واخواهي و تجديد نظر بود و دادنامه ارسال شد  تاريخ 6/6و برگشت خورد به علت عدم ابلاغ تاريخ 6/20 حالا من بايد از چه تاريخي اين مراحل و بگذرانم !؟