اجبار برای پریدن از پنجره

قهرمانی

سلام و وقت بخیر 

صمیمانه از شما بخاط امکان پرسش در این بخش تشکر می کنم 

خواهر من به دعوت یکی از دوستانش در منزل اون حاضر میشه به محض ورود ایشان خانمی که ظاهرا ادعا می کرده زن صاحبخانه است ولی زنش نبوده ، شروع می کنه بهلگد زدن به در و صاحبخانه خواهرم رو وادار می کنه از طبقه پنجم با استفاده از یک شیلن بره پایین 

شیلنگ در میانه راه پار شده و ایشون از ناحیه پا مورد جراحی سختی قرار گرفتن بعلاوه اینکه مهره کمرشم هم شکسته 

بعد پرت شدن همسایه ها ز زدن پلیس اومده و صورتجلسه کرده پسره فرار رده و خواهرم هم اونموقع نتونسته تصمیم بگیره و خودش رفته بیمارستان 

الان اون فرد مقصر بوده و ایا ما شکایت کنیم به نتیجه ای می رسیم ؟ 

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید