تاخير در پرداخت مبلغ خريد آپارتمان

آذر

سلام

يك آپارتمان در تاريخ ۲۷ تير ۹۵ به مبلغ ۱۵۴ ميليون تومان فروختيم و ۷۰ ميليون دريافت كرديم و طبق قولنامه ۲۷ شهريور بايد ۸۴ ميليون مابقي را دريافت و آپارتمان را واگذار مي كرديم. الان ۴ مهر هست و هنوز وام جانبازي مسكن خريدار آماده نشده و ظاهرا دو ماه آينده آماهد ميشود. در حالي كه ما آپارتمان ديگري خريداري كرديم و ۲۷ شهريور بايد پول را از خريدار گرفته و به فروشنده آپارتمان جديدمان ميداديم و خانه را تحويل مي گرفتيم. در حال حاضر چه اقدامي بايد انجام دهيم از نظر حقوقي؟؟؟