راهنمايي و رانندگي

آرمان خادم

سلام و خسته نباشيد

ببخشيد من يه موتور سيكيلت خريده بودم به مبلغ 5 ميليون و با يه قول نامه كه في مابين نوشته شده بود . هنوز سند نزديم . بعد از يك ماه خواستم بفروشم . در يك محلي با يه نفر درباره فروشش صحبت كردم و بطور لساني به مبلغ 5/5 ميليون معامله كرديم . من كارت موتور و بيمه نامه موتور را بهش دادم تا فردا وقتي كه مياد موتورو ببره پولشو بپردازه . فردا كه اومد موتورو ببره گفت موتورو ميبرم و فردا پولو ميدم . منم قبول نكردم و گفتم برو فردا بيا . الان ديگه يارو رفته و برنگشته - آدرس و شماره اي هم ازش ندارم يك ماهه كه پيداش نيس بنظر شما ميتونه از اون كارتا سوئ استفاده كنه يا نه و آيا ما چه اقدامي بكنيم . شكايتي چيزي بكنيم يا براي المثني اقدام كنيم