رهن آیارتمان بیش از قیمت واقعی

سهیل

با سلام 

اینجانب ملکی را به فردی به صورت قانونی وبا مبایعه نام معامله کرد ه ام ولی خریدار با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده و میگوید ملکی راکه مبلغ رهنش معادل 60 میلیون است ازمن به مبلغ 110 میلیون به مدت دو ماه رهن کن و سند را به نام من بکن تا من بتوانم روی سند وام بگیرم تا مبلغ رهن 110 میلیون رادر یایان قرارداد به شما بدهم آیا رهن  ملک به مبلغ بالتر از قیمت عرف مرا با مشکل مواجه نخواهد کرد و من میتوانم دریایان قرارداد مبلغ110میلیون را از فردی که خانه را به او فروخته ام بگیرم و اصولا رهن کردن یک خانه به بها دو برابر مشکلی نخواهد داشت در صورتی که بصورت رسمی در مشاور املاک انجام گیرد