اشتغال به کار

با سلام ایا کارمند رسمی دولت می تواند بدون تداخل ساعات کار در سازمان دولتی دیگر به صورت ساعتی- قرارداد زمان مشخص-یا هر عنوان دیگر(به جز رسمی یا پیمانی)مشغول به فعالیت در رشته تخصصی خود(مثل بخش درمان مثلا در بیمارستان دیگر وابسته به یک ارگان دولتی) شود.لطفا اگر در مورد تایید و یا رد این مساله قانونی وجود دارد بیان فرمایید.با تشکر فراوان