زمین مشاعی

حدود شش سال پیش زمین مشاعی رو به صورت قولنامه ای خریدیم و در محضر هم وکالت بلاعزل از فروشنده گرفتیم. امسال که حضوری به اداره ثبت برای صدور سند مراجعه کردیم اعلام کردند که امکان صدور سند وجود ندارد (البته کتبی جواب ندادند ولی شفاها گفتند که زمین مدعی زیاد دارد و اصلا به  اندازه مدعیان، زمین وجود ندارد و اصطلاحا صرفا روی کاغذ فروختند)به فروشنده هم مراجعه کردیم و مدعی بود کارش قانونی بوده و ملکی را که خریده بوده بما فروخته و گفت که خودتا  خیار غبن را هم اسقاط کرده اید . گفت اگر دوباره به او مراجعه کنیم بدلیل مزاحمت شکایت می کند. الان چه راهکاری وجود دارد؟