پرداخت تضامنی

محسن

با سلام خدمت شما

سوال بنده این که در شورای حل اختلاف برای من حکم بابت پرداخت چک صادره شده که برگه اجرائیه صادره شده که به این مضنون می باشد

پرداخت تضامنی مبلغ .... بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ .... پول تمبر و حق وکیل و خسارت تادیه از تاریخ سرسرید سند و لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد ای رای می باشد و گفته تا ده روز فرصت دارم

میخواستم بدون چکار باید بکنم و چه راهنمایی میتوانید بهم بکنید      ممنون