تخلیه خونه سازمانی

بابک

3.5 سال پیش فرماندار سابق خانه سازمانی به بنده داده بود و قراردادی نداشتیم و فقط گفتند 5 ساله است. الان که فرماندار فعلی آمده حکم تخلیه خانه سازمانی را قبل از موعد میخواهد و به داستان گفته و ایشان نیز میگوید اگر دو روزه تخلیه نکنی حکم تخلیه با مامور را صادر میکنم.سوال: آیا مهلتی برای من نمیدهند؟ چقدر طول می کشد تا حکم تخلیه بدهند؟ چون قرارداد نداریم می توانند سریع اقدام نمایند؟