اخذ سند یکی از وراث که از او وکالت فروش دارم

حمید

با سلام

من بابت سهم ارث برادرم از او وکالت فروش گرفتم . وقتی برای اخذ سند او به اداره ثبت مراجعه نمودم . دیگر وراث را هم خواستار شدند که به همگی سند خودشان را بدهند . ولی دو نفر از آنها در دسترس نیستند . لطفا راهنمائی نمایید چطور می توانم سند برادرم را بگیرم .