نحوه طرح شکایت از همسر

با سلام

شوهر من از ساعت 6 صبح تا 8 شب سرکار است. شبها بعد از خوردن شام سریعا وارد اینترنت شده و  تا ساعت 12 شب به گفته خودش بازی کلش انجام می دهد البته بارها متوجه شدم که وقتی من روی صفحه موبایل او نگاه می کنم فوری تلگرام خود را می بندد.2سال است که به شدت سر این موضوع باهم اختلاف داریم و هیچ راه حلی در این خصوص پیدا نکرده ام. آیا می توانم از او به صورت قانونی  شکایت کنم؟؟؟؟؟کجا باید برم؟؟؟مدارک چی میخواد؟؟؟لطفا سریع راهنمایی ام کنین.خیلی خیلی ممنونم