اجراییه چک

اکبر فتحی
سلام بنده به پرداخت دومیلیون چک وجه چک محکوم شده ام و کارمند هستم و قادر به پرداخت یکجا نیستم اما اجراییه حکم به من ابلاغ نشده است و دستور جلب بنده صادر شده است الان به خاطر این موضوع به مشکل برخورد کرده ام