حکم دادگاه در مورد نگهداری مشروبات الکلی

Omid
با سلام یک ماه پیش از ماشینم یک و نیم لیتر مشروب دست ساز و سه تا مشروب پاکتی خارجی گرفتن.که با قرار ۲۵ میلیونی آزاد شدم در باز پرسی گفتم که مشروبها رو واسه درمان پدرم گرفتم سکته مغزی کرده و دکتر پیشنهاد کرده که حقیقت ماجرا هم همین بود.خواستم بدونم حکم دادگاه چی میتونه باشه با توجه به اینکه هیچ سابقه کیفری و سو پیشینه ای ندارم با تشکر